دبیر کمیته پدافند غیرعامل ابقاء شد
با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، صادق محبی با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته پدافند غیرعامل و مشاور سازمان غذا و دارو در امور ایثارگران ابقاء شد. دبیر کمیته پدافند غیرعامل ابقاء شد