علیرضا رئیسی بازیگر دنیای شیرین در گذر زمان + تصاویر
سریال دنیای شیرین یکی از محبوب ترین سریال های دهه هفتاد بود که علیرضا رئیسی در آن بازی کرد ، تصاویری از علیرضا رئیسی را در گذر زمان مشاهده میکنید.
 علیرضا رئیسی بازیگر دنیای شیرین در گذر زمان + تصاویر