تاثیر غذای حلال بر سلامت روحی افراد/ کمک کنیم مسلمانان جهان به غذای حلال دسترسی داشته باشند
اصغری گفت: حلال بودن موادغذایی، سلامت روحی، معنوی و حتی جسمی افراد را به همراه دارد. تاثیر غذای حلال بر سلامت روحی افراد/ کمک کنیم مسلمانان جهان به غذای حلال دسترسی داشته باشند