مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تمدید شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 تا پایان روز یکشنبه تمدید شد. مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تمدید شد