زمان واریز یارانه آذر ماه مشخص شد
هشتاد و دومین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه ۲۶ آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. زمان واریز یارانه آذر ماه مشخص شد