استقلال، تمامیت ارضی و حقوق شهروندی خط قرمز هستند
یوسفیان‌ملا به عنوان یکی از نمایندگان مجلس به این مسئله که تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس‌جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود اشاره داشته است. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر وحید آگاه، عضو هیئت علمی دان استقلال، تمامیت ارضی و حقوق شهروندی خط قرمز هستند