استخدام نیروی خانم جهت بخش ژورنال سازی در شرکت آرکا استخدام 🥂 جشن و پایکوبی خیریه پزشکان و هنرمندان برای بیماران نادر/برای اولین بار در ایران، ترویج شادی و نشاط