زخمی شدن ۲۰ فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به رام‌الله