بلوگرانا مدیون سیله سن/ بارسا 1-1 تاتنهام؛ صعود لندنی ها به یک هشتم