اینتر 1 – 1 آیندهوون؛ وداع زودهنگام آتزوری ورزشی ⚽ ترکیب استقلال مقابل پدیده اعلام شد