آیا خرید گوشی هوشمند میان رده بهتر از پرچمدار است؟