حضور بیانسه، برای یک اجرا در مراسم عروسی میلیاردر هندی، با واکنش‌هایی از سوی هواداران‌اش روبه‌رو شده است