درگیری لفظی ترامپ با رهبران دموکرات‌ها؛ تهدید به تعطیلی دولت