فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله) در مورد میراث غائب و مفقود الاثر