چین یک معدن بزرگ نقره کشف کرد/ نقش آفرینی چین در بازار