سازمان ملل خواستار تضمین اجرای برجام شد عمومی ✔️ جشن و پایکوبی خیریه پزشکان و هنرمندان برای بیماران نادر/برای اولین بار در ایران، ترویج شادی و نشاط