حاشیه‌های نمایشگر گلکسی اس۱۰ لایت اندازه یکسان خواهند داشت