ترکیب اصلی اینتر و آیندهوون اعلام شد ورزشی ⚽ ٧ استان کشور تنها یک دستگاه رادیوتراپی دارد/ ٩٧ درصد دارو‌ها تولید داخل هستند