تشکیل جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران در شهرستان حمیدیه